Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

På tröskeln till lönearbete SOU 2006:60

Publicerad Uppdaterad

Rapporten granskar den strukturella/institutionella diskrimineringen inom arbetsmarknaden. Rapporten är den elfte publikationen från Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.

Ladda ner:

Ett viktigt resultat av denna antologi är att rasism, diskriminering och underordning av personer med invandrarbakgrund förstärks genom ”spill over”-effekter. Spill over-effekter innebär att flera parallella och interagerande processer i ett område, som till exempel utbildningssystemet, får konsekvenser i andra områden, som till exempel arbetsmarknaden. Därmed är det svårt att hitta en central kärna som ensam utgör orsaken till diskriminering.

Rapporten innehåller följande kapitel:

1) På tröskeln till lönearbete - Centrala begrepp och antologins innehåll
Författare: Anders Neergaard

2) Den strukturella diskrimineringens försåtlighet - Ett historiskt och nutida perspektiv
Författare: Wuokko Knocke

3) Att mäta diskriminering
Författare: Lena Nekby

4) Föreställ dig att du är en invandrare och ingen bryr sig - Rädslor, hopp och unga människors strategier för inträde till arbetsmarknaden
Författare: Nora Räthzel

5) Nätverksrekrytering, infödda och invandrare
Författare: Alireza Behtoui

6) Kultur och kompetens - Bilden av "de Andra" i arbetsmarknadspolitisk gräsrotsbyråkrati
Författare: Fredrik Hertzberg

7) Urval på institutionella grunder
Författare: Angela Nilsson

8) Rekrytering som en institutionell praktik av inkluderad och exkluderad underordning
Författare: Anders Neergaard

9) Sammanfattning och slutsatser - Strukturell diskriminering som en väv av samverkande processer, praktiker och strategier
Författare: Anders Neergaard