Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier SOU 2006:101

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Landsbygdskommittén, Jo2004:05 har av regeringen fått i uppdrag att utarbeta en långsiktig strategi för den nationella politiken för hållbar landsbygdsutveckling. Strategin ska utgå från målet om en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden inbegripet de areella näringarnas roll och utvecklingsförutsättningar.