Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Kostnader för personlig assistans. Skärpta regler för utbetalning, användning och återbetalning av assistansersättning SOU 2007:73

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sedan 1994 har vissa funktionshindrade rätt till personlig assistans. Huvuddelen av den personliga assistansen finansieras med assistansersättning, som utreds och beslutas av Försäkringskassan. I delbetänkandet lämnas bl.a. dessa förslag: - Den ersättningsberättigade måste använda hela assistansersättningen för att köpa personlig assistans eller själv vara arbetsgivare för sina personliga assistenter. - Den som köper personlig assistans ska inte få ta emot några ersättningar eller andra ekonomiska förmåner av assistansanordnaren annat än om det finns vissa särskilda skäl för det. Assistansanordnare ska inte heller få betala ut ersättningar och ekonomiska förmåner utan särskilda skäl. - Den ersättningsberättigade ska kunna redovisa hur den utbetalda assistansersättningen har använts. I vissa fall ska överskott av assistansersättningen betalas tillbaka till Försäkringskassan - Försäkringskassan får kontrollera hur den enskilde använt assistansersättningen. Försäkringskassan ska också, efter samråd med den ersättningsberättigade, få besluta att assistansersättningen betalas ut till annan assistansanordnare än denne valt. - Staten ska ta ett större ansvar för att alla berörda får en samlad information om vilka regler som gäller i samband med personlig assistans.