Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

På den assistansberättigades uppdrag. God kvalitet i personlig assistans - ändamålsenlig användning av assistansersättning SOU 2005:100

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Assistanskommitténs föreslår i betänkandet: · Skärp uppföljningen och kontrollen av vad assistansersättningen används till. · Ställ alla som anordnar personlig assistans under tillsyn. · Inför krav på tillstånd för företag och kooperativ som utför personlig assistans. Assistanskommitténs förslag innebär att länsstyrelserna får tillsyn över alla som anordnar personlig assistans. Kommittén föreslår också att alla företag och kooperativ som anordnar assistans ska ha tillstånd från länsstyrelsen. Det ska alltid finnas ett avtal mellan den assistansberättigade och dennes anordnare som reglerar förutsättningarna för assistansen. Vidare föreslår Assistanskommittén att det genom en lagändring ska bli förbjudet att använda ersättning för personlig assistans till annat än kostnader för just detta. Kommittén vill också att minst 85 procent av den assistansersättning som en anordnare fått utbetald ska användas till löner för personliga assistenter, eller betalas tillbaka.
Laddar...