Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Apoteksdatalagen SOU 2008:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Apoteksmarknadsutredningen överlämnar den 18 mars 2008 delbetänkandet Apoteksdatalagen (SOU 2008:28). I enlighet med utredningsdirektiven ( dir. 2008:14) analyseras i betänkandet vilka effekter ur ett integritetsperspektiv som kan bli följden av att fler apoteksaktörer får tillgång till de personuppgifter som för närvarande hanteras av Apoteket AB. Utredningen föreslår att apotekens hantering av personuppgifter ska regleras i en särskild lag, apoteksdatalagen. Införandet av apoteksdatalagen säkerställer att den personliga integriteten skyddas samtidigt som en hög säkerhet för den enskilde upprätthålls. Apoteksdatalagen innehåller bland annat bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas, vilka personuppgifter som får behandlas, sökbegrepp, tystnadsplikt, sekretess, villkor för tilldelning av behörighet och åtkomst, gallring, information till den registrerade, samt rättelse och skadestånd.