Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Kommersiell radio - nya sändningsmöjligheter SOU 2008:96

Publicerad Uppdaterad

2007 års utredning om kommersiell radio har haft i uppdrag att föreslå hur ett nytt regelverk för kommersiell radio kan utformas.

Ladda ner:

Uppdraget omfattar i huvudsak frågor om tillståndsgivning, avgift, eventuella krav på innehållet i sändningar, nationell kommersiell radio, sponsring och sändningar på det s.k. AM-bandet.

Tillstånd att sända kommersiell radio benämns i den nuvarande lagstiftningen för tillstånd att sända lokalradio. Detta begrepp förknippas dock ofta med P4:s regionala sändningar och inte med Mix Megapol, Lugna Favoriter eller någon annan kommersiell radiostation.

För att bättre anpassa radio- och TV-lagens terminologi till aktuella förhållanden föreslår utredningen att begreppet lokalradio ersätts med kommersiell radio. Sådana radiosändningar föreslås vara av två slag - analog kommersiell radio och digital kommersiell radio.