Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag SOU 2008:106

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår bl.a. strategier för bättre bemötande, begripligare domskrivning och en öppnare attityd från domstolarna gentemot medierna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition