Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

EU, Sverige och den inre marknaden - En översyn av horisontella bestämmelser SOU 2009:71

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har gjort en översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet och föreslår en rad åtgärder som kan förbättra företagens villkor och skapa förutsättningar för att bättre ta tillvara den inre marknadens fördelar i Sverige.