Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Folkbokföringen SOU 2009:75

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Folkbokföringsutredningen har haft i uppdrag att göra en allmän översyn av folkbokföringslagen (1991:481). Utredningen ska bedöma om bestämmelserna i lagen är ändamålsenliga med beaktande av folkbokföringens uppgifter. Utredningen överlämnade sitt slutbetänkande den 10 september 2009, Folkbokföringen (SOU 2009:75).