Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Några begravningsfrågor SOU 2009:79

Publicerad · Uppdaterad

Begravningsutredningen har haft i uppdrag att se över vissa frågor på begravningsområdet. I översynen har ingått att behandla länsstyrelsernas tillsyn och begravningsombudens roll, begravningsavgiftssatsernas variation och frågor om s.k. begravningsclearing, nya begrepp inom begravningsverksamheten samt en alternativ begravningsmetod.

Ladda ner:

Genom tilläggsdirektiv den 28 maj 2009 gavs utredningen i uppdrag att därutöver förutsättningslöst se över frågan om tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Vissa frågor på begravningsområdet

  En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Det gäller bl a tillsynsfunktionen enligt begravningslagen och begravningsförordningen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Några begravningsfrågor

  Begravningsutredningen har haft i uppdrag att se över vissa frågor på begravningsområdet. I översynen har ingått att behandla länsstyrelsernas tillsyn och begravningsombudens roll, begravningsavgiftssatsernas variation och frågor om s.k. begravningsclearing, nya begrepp inom begravningsverksamheten samt en alternativ begravningsmetod.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Några begravningsfrågor

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i begravningslagen (1990:1144). Ändringarna innebär att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas till en månad.

Proposition (2 st)

 • Vissa begravningsfrågor

  I propositionen föreslås vissa ändringar i begravningslagen (1990:1144). Det föreslås att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljts från askan ska återvinnas. Den ersättning som innehavaren av krematoriet får från återvinningen ska tillföras Allmänna arvsfonden. Vidare föreslås att systemet som reglerar kostnader vid gravsättning mellan huvudmännen för begravningsverksamheten avskaffas.

 • Några begravningsfrågor

  I propositionen föreslår regeringen ändringar i begravningslagen (1990:1144). Ändringarna innebär att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas till en månad.