Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Förbättrad återbetalning av studieskulder SOU 2010:54

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det svenska studiestödet är, i ett internationellt perspektiv, generöst och lämnas med allmänna medel. Under 2009 var det närmare 900 miljoner kronor av studielånen som inte återbetalades. Låntagare bosatta utomlands återbetalar i betydligt mindre omfattning än låntagare bosatta i Sverige. Majoriteten av de låntagare som missköter återbetalningen är svenska medborgare som har studerat i Sverige. För att kunna fortsätta tillhandahålla de studerande ett generöst studiestöd är det nödvändigt att studielånen betalas tillbaka i större utsträckning än vad som sker i dag. I delbetänkandet "Förbättrad återbetalning av studieskulder" (SOU 2010:54) föreslås återbetalningsförsäkran, förbättrade adressuppgifter och förlängd preskriptionstid ska öka återbetalningen av studieskulden.