Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige SOU 2011:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det föreslås i betänkandet åtgärder för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.