Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter SOU 2011:23

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till hur revisioner av den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan ska bedrivas och organiseras för att uppfylla de krav som EU ställer på oberoende granskningar av kontrollen.

Utredningens övergripande bedömning är det svenska revisionssystemet uppvisar stora brister. Problembilden är i korthet följande:

  • Avsaknaden av en heltäckande och nationellt övergripande planering, ledning och övervakning av revisionsarbetet. Brister i omfattning och kvalitet av revisioner samt i dokumentation och information om revisionsresultat.
  • Oklarheter och otydligheter i ansvar och uppgifter i kontrollorganisationen.
  • Svag samordning mellan myndigheter på central
  • Brister i stöd och vägledning till kontrollmyndigheterna och begränsade insatser för utveckling i metod- och kompetensfrågor.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...