Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Utökat polissamarbete i Norden och EU SOU 2011:25

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet föreslås att polisen i större utsträckning än för närvarande ska kunna ta emot hjälp från brottsbekämpande myndigheter inom EU och Norden.

Betänkandet tar sin utgångspunkt i det gränsöverskridande polisiära samarbete som möjliggörs genom beslut i EU, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet. Utredningen har även förslagit utvidgad samtjänstgöring mellan nordisk polispersonal.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Remiss (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

    Den ökade rörligheten över gränserna och behovet av skydd mot terroristattentat och annan grov brottslighet ställer allt större krav på samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i olika stater. Regeringen föreslår därför att det internationella polissamarbetet utökas genom att bestämmelserna om operativt polissamarbete i två EU-beslut, Prüm- och Atlasrådsbeslutet, genomförs i svensk rätt.

Proposition (1 st)

  • Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

    Den ökade rörligheten över gränserna och behovet av skydd mot terroristattentat och annan grov brottslighet ställer allt större krav på samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter i olika stater. Regeringen föreslår därför att det internationella polissamarbetet utökas genom att bestämmelserna om operativt polissamarbete i två EU-beslut, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, genomförs i svensk rätt.

Riksdagsbeslut (1 st)