Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Word, hela och lättläst SOU 2011:29

Publicerad Uppdaterad

Utredaren lämnar i betänkandet ett antal rekommendationer och förslag på hur regeringens fortsatta systematiska arbete med mänskliga rättigheter bör utformas.

Ladda ner:

Den 17 december 2009 beslutade regeringen att utvärdera den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter 2006-2009. Den 11 april 2011 överlämnade utredaren Hans Ytterberg, från Utredningen för utvärdering av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter, utvärderingen till Arbetsmarknadsdepartementet.

I betänkandet redovisar utredaren sina synpunkter på bl.a. processen för handlingsplanens tillkomst, handlingsplanens utformning och innehåll, liksom på dess genomförande och dess resultat.

Här finns hela betänkandet i wordformat plus lättläst sammanfattning i wordformat.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (4 st)

Lagrådsremiss

Proposition