Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Upphandlingsstödets framtid SOU 2012:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om ett samordnat och effektivare statligt upphandlingsstöd redovisade den 4 maj 2012 betänkandet Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32).

Utredningen menar att upphandlingsstödet bör omfatta information och vägledning kring upphandlingsjuridik, ekonomi, miljö- och sociala hänsyn. Dessutom bör stödet arbeta med strategiska frågor, organisation och resurser. Verksamheten ska vända sig till både upphandlande myndigheter och leverantörer. Det är avgörande att verksamheten synliggörs och är trovärdig.

Utredningen föreslår därför att det bildas en Upphandlingsstödsmyndighet med minst 25 medarbetare. Utredningen beräknar att en sådan myndighet kostar 40 miljoner kronor per år.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition