Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Kulturmiljöarbete i en ny tid SOU 2012:37

Publicerad Uppdaterad

Kulturmiljöutredningen (Ku 2011:02) har gjort en översyn av lagstiftningen och de nationella målen på kulturmiljöområdet. Utredningen lämnar bland annat förslag till förändringar av lagstiftningen inom kulturmiljöområdet som syftar till att öka möjligheterna att leva i, bruka och utveckla kulturskyddade fastigheter och miljöer.

Ladda ner:

Utredningen har även gjort en redaktionell översyn av lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. (kulturminneslagen), och lämnat förslag till nationella mål för arbetet med kulturmiljön.

Utöver det ursprungliga uppdraget har Kulturmiljöutredningen enligt tilläggsdirektiv
(dir. 2011:116) också lämnat förslag till förändringar av bestämmelserna om metallsökare i kulturminneslagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kulturmiljöarbete i en ny tid

    Kulturmiljöutredningen (Ku 2011:02) har gjort en översyn av lagstiftningen och de nationella målen på kulturmiljöområdet. Utredningen lämnar bland annat förslag till förändringar av lagstiftningen inom kulturmiljöområdet som syftar till att öka möjligheterna att leva i, bruka och utveckla kulturskyddade fastigheter och miljöer.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kulturmiljöns mångfald

    I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till ändringar i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och till följdändringar i andra lagar.

Proposition (1 st)

  • Kulturmiljöns mångfald

    I propositionen lämnar regeringen förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.