Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Förstärkt försäkringstagarskydd SOU 2012:64

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 29 april 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att analysera flytträtt av försäkringssparande och vissa andra livförsäkringsfrågor med huvudsakligt syfte att stärka försäkringstagarnas intressen. Utredningen antog namnet Livförsäkringsutredningen

Den 28 september 2012 lämnade utredningen, sitt betänkande "Förstärkt försäkringstagarskydd”, SOU 2012:64.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition