Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Vissa livförsäkringsfrågor Dir. 2010:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska analysera flytträtt av försäkringssparande och vissa andra livförsäkringsfrågor med huvudsakligt syfte att stärka försäkringstagarnas intressen.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition