Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Tomträttsavgäld och friköp SOU 2012:71

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tomträtts- och arrendeutredningen har i uppdrag att utreda vissa tomträtts- och arrendefrågor. I detta delbetänkande redovisar utredningen sina överväganden och förslag angående tomträttsavgäld och friköp av tomträttsfastigheter.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Några fastighetsrättsliga frågor

    Regeringen föreslår ett flertal åtgärder på fastighetsrättens område. Förslagen förenklar för privatpersoner och företag i deras kontakter med Lantmäteriet och effektiviserar lantmäterimyndigheternas och inskrivnings-myndighetens handläggning.

Proposition (1 st)

  • Några fastighetsrättsliga frågor

    Regeringen föreslår ett flertal åtgärder på fastighetsrättens område. Förslagen förenklar för privatpersoner och företag i deras kontakter med Lantmäteriet och effektiviserar lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndighetens handläggning.