Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

En effektivare plan- och bygglovsprocess SOU 2013:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen gav Plangenomförandeutredningen ursprungligen i uppdrag att se över reglerna om genomförande av detaljplan i syfte att åstadkomma en tydlig, effektiv och transparent plangenomförandelagstiftning. Det uppdraget redovisades till regeringen i december 2012.

Uppdraget har senare utvidgats till att också utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen genom att se över

  • kravet på detaljplan,
  • kravet på bygglov,
  • möjligheterna att använda s.k. enkelt planförfarande, och
  • möjligheterna för kommunfullmäktige att uppdra åt kommunal nämnd att anta en detaljplan.
Laddar...