Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Effektivare bredbandsstöd SOU 2013:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förslagen i utredningen syftar till att hantera nuvarande och potentiella problemområden kring regelverk, styrning och uppföljning, samordning och legitimitet.

Utredningens bedömning är att förslagen främjar en mera effektiv hantering av frågor om bredbandsstöd i Sverige, på alla organisatoriska nivåer, vilket i sin tur möjliggör ett mera effektivt arbete för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi.

Förslagen i delbetänkandet riktar sig till aktörer på nationell och regional nivå.

Förslag på nationell nivå

  • Nya förordningar tas fram för samtliga stödprogram
  • PTS tar fram nationella riktlinjer för öppenhet i näten, marknadsanalys, prissättning, robusthet och driftsäkerhet, samt affärsmodeller
  • PTS hanterar nationell uppföljning (inklusive prognoser) av bredbandsstödet
  • Stödförvaltande myndigheter samlar in uppgifter från projekt som finansieras med bredbandsstöd
  • En nationell byanätskarta upprättas

Förslag på regional nivå

  • Det som i dag är nationella medfinansieringsmedel slås ihop med ordinarie bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet
  • Ett särskilt stöd föreslås för tillsättande av bredbandskoordinatorer

Övrigt

  • PTS ges i uppdrag att ta fram en central webbplats som innehåller alla nationella riktlinjer för bredbandsstöden, samt övrigt relevant material

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...