Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd

Publicerad

I utredningens uppdrag har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde i samband med kroppsbehandling i syfte att förändra utseendet ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.

Ladda ner:

Kroppsbehandlingar med syfte att förändra utseendet är en konsumenttjänst som kan innebära en betydande hälsorisk. Marknaden för dessa behandlingar är i dag delvis oreglerad, vilket gör att det finns allvarliga brister i förutsättningarna för konsumenten att genomgå en säker behandling.

För att stärka skyddet för enskilda individer vid behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker - men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård - så beslutade regeringen att tillsätta en utredning. Utredningen antog namnet Skönhetsutredningen. 

I uppdraget för utredningen har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd

    I utredningens uppdrag har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde i samband med kroppsbehandling i syfte att förändra utseendet ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.

Lagrådsremiss

Proposition