Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicinska risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården Dir. 2014:61

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska lämna förslag som syftar till att stärka skyddet för den enskilde vid behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker, men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård.

I uppdraget ingår att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.

Utredaren ska föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som det finns anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd

    I utredningens uppdrag har ingått att ta ställning till vilka ändringar som krävs för att säkerställa att den enskilde i samband med kroppsbehandling i syfte att förändra utseendet ges en god och säker behandling samt ett tillräckligt konsumentskydd.

Lagrådsremiss

Proposition