Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter SOU 2016:68

Publicerad

Utredningen har haft i uppdrag att överväga åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. Syftet med uppdraget har varit att stärka konsumentskyddet och minska risken för att konsumentkrediter leder till överskuldsättning.

Ladda ner:

Utredningen föreslår följande åtgärder för att stärka konsumentskyddet på marknaden för högkostnadskrediter.

 • En upplysning vid marknadsföring av högkostnadskrediter.
 • Ett räntetak och ett kostnadstak för högkostnadskrediter.
 • En begränsning av möjligheten att förlänga en högkostnadskredits löptid
 • En marginal i kvar-att-leva-på-kalkylen.
 • Kreditprövning av gratislån.
 • Marknadsföringen av krediter ska vara måttfull.

Pressmeddelande: Stärkt konsumentskydd på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter

  En särskild utredare ska överväga åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. Syftet med uppdraget är att stärka konsumentskyddet och minska risken för att konsumentkrediter leder till överskuldsättning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter

  Utredningen har haft i uppdrag att överväga åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. Syftet med uppdraget har varit att stärka konsumentskyddet och minska risken för att konsumentkrediter leder till överskuldsättning.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...