Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter Dir. 2015:43

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska överväga åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. Syftet med uppdraget är att stärka konsumentskyddet och minska risken för att konsumentkrediter leder till överskuldsättning.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att överväga följande åtgärder:

 • att införa en civilrättslig sanktionsregel vid bristande kredit-prövning,
 • att begränsa den kreditränta och dröjsmålsränta som kreditgivaren får ta ut (räntetak),
 • att begränsa det totala belopp för kostnader som en konsument kan bli skyldig att betala (kostnadstak),
 • att begränsa möjligheten att förlänga lån,
 • att införa ett skriftlighetskrav vid ingående av kreditavtal, och
 • att skärpa marknadsförings- och informationskraven.

Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som behövs.

De åtgärder som föreslås ska i första hand vara riktade mot så kallade snabblån. Om det bedöms lämpligt, får utredaren föreslå att åtgärderna även ska gälla andra slags konsumentkrediter.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.

Pressmeddelande: Strängare krav på snabblåneföretagen

Debattartikel: "Skärpta lagar för sms- och snabblåneföretag"

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter

  En särskild utredare ska överväga åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. Syftet med uppdraget är att stärka konsumentskyddet och minska risken för att konsumentkrediter leder till överskuldsättning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter

  Utredningen har haft i uppdrag att överväga åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter. Syftet med uppdraget har varit att stärka konsumentskyddet och minska risken för att konsumentkrediter leder till överskuldsättning.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)