Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen Dir. 2017:55

Publicerad

I syfte att förbättra förutsättningarna för en sund och väl fungerande fastighetsmäklarbransch ska en särskild utredare lämna förslag som innebär att även fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av reglerna i fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen och stå under tillsyn.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

  • lämna förslag på ett ändamålsenligt system med registreringsplikt för fastighetsmäklarföretagen,
  • ta ställning till vilka krav som ska ställas på företagen när de bedriver verksamhet (god fastighetsmäklarsed),
  • lämna förslag på regler om tillsyn och ingripanden, och
  • analysera och ta ställning till samspelet mellan reglerna för företagen och fastighetsmäklarna.

I uppdraget ingår även att se över fastighetsmäklarlagen i syfte att förbättra möjligheterna till elektronisk kommunikation.

Uppdraget ska redovisas senast den 26 juli 2018.

Pressmeddelande: Utredning om stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

    I syfte att förbättra förutsättningarna för en sund och väl fungerande fastighetsmäklarbransch ska en särskild utredare lämna förslag som innebär att även fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av reglerna i fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen och stå under tillsyn.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...