Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning om stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Publicerad

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska lämna förslag som innebär att fastighetsmäklarnas företag ska omfattas av fastighetsmäklarlagen och ställas under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen.

En bostadsaffär är för många människor den ekonomiskt mest betydande transaktionen i livet. Det är därför viktigt att överlåtelser av villor och bostadsrätter går rätt till, med välinformerade säljare och köpare som fattar rationella beslut. Antalet överlåtelser av fastigheter där fastighetsmäklare anlitas ökar, och antalet fastighetsmäklare är det största någonsin. Samtidigt upplever konsumenterna marknaden för mäklartjänster som en av de mest problematiska.

Regeringen har på senare tid vidtagit flera åtgärder inriktade på de enskilda mäklarna. Men fastighetsmäklarna bedriver vanligen sin verksamhet i företag eller som anställda i företag. Den nuvarande regleringen omfattar inte fastighetsmäklarnas företag och Fastighetsmäklarinspektionen har inte tillsyn över dem. Det finns anledning att ändra på detta för att stärka tillsynen över fastighetsmäklarbranschen.

– Det är viktigt att människor känner sig trygga när de gör bostadsaffärer, och fastighetsmäklarbranschen har stor betydelse i det sammanhanget. Regeringen tar därför ännu ett steg för att möta utvecklingen på området, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I uppdraget ingår att

  • lämna förslag på ett ändamålsenligt system med registreringsplikt för fastighetsmäklarföretagen,
  • ta ställning till vilka krav som ska ställas på företagen när de bedriver verksamhet (god fastighetsmäklarsed),
  • lämna förslag på regler om tillsyn och ingripanden,
  • analysera och ta ställning till samspelet mellan reglerna för företagen och fastighetsmäklarna, samt
  • se över fastighetsmäklarlagen i syfte att förbättra möjligheterna till elektronisk kommunikation.

Ylva Norling Jönsson, lagman i Helsingsborgs tingsrätt, har åtagit sig uppdraget som utredare. Uppdraget ska redovisas senast i juli 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh