Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Strängare krav på snabblåneföretagen

Publicerad Uppdaterad

Regeringen tillsätter i morgon torsdag en utredning som ska överväga åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för snabblån och andra konsumentkrediter.

Fortfarande beviljas konsumenter snabblån som de inte har råd med. Detta har lett till att antalet obetalda snabblån aldrig har varit högre än i dag. Utredningen ska överväga åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för snabblån och andra konsumentkrediter. Syftet med uppdraget är att stärka konsumentskyddet och minska risken för att konsumentkrediter leder till överskuldsättning. Utredningen ska ta fram förslag för att:

  • minska risken för att en konsument erbjuds och beviljas ett lån som han eller hon inte klarar av att betala tillbaka,
  • minska risken för att en konsument hamnar i en skuldspiral på grund av beviljade lån
  • öka konsumentens medvetenhet om följderna av och riskerna med vissa slags lån.

Åtgärder som utredningen ska överväga är bland annat:

  • En civilrättslig sanktionsregel. Det kan handla om att kreditgivaren inte får någon ränta eller ens tillbaka det utlånade beloppet, om det visar sig att det inte har gjorts en ordentlig kreditprövning.
  • Räntetak. I flera länder inom EU är kreditgivarens möjlighet att ta ut ränta begränsad. Är tiden mogen för att införa en sådan ordning även i Sverige?
  • Kostnadstak. Ett sådant tak skulle kunna innebära att om konsumenten har lånat 1 000 kr, ska han eller hon aldrig behöva betala kreditgivaren mer är totalt 2 000 kr.
  • Skärpta informations- och marknadsföringskrav. Konsumenten måste förstå kostnaderna för lånet och vilka risker som följer med det. Kreditgivare måste också vara återhållsamma i marknadsföringen och inte locka de svagaste konsumenterna att ansöka om dessa lån.

Johan Löfstrand (S), vice ordförande i Civilutskottet, har åtagit sig uppdraget som utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.

Dir. 2015:43 En mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter

Debattartikel: "Skärpta lagar för sms- och snabblånsföretag"

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Stefan Fröding
Presskontakt hos Johan Löfstrand
Mobil 070-839 84 86

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.