Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Stärkt konsumentskydd på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

Publicerad

Ett räntetak för snabblån och andra åtgärder för att minska risken att konsumenter tar dyra lån som de sedan inte har råd att betala tillbaka. Det föreslås i dag, onsdagen den 12 oktober, i betänkandet Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68) som överlämnas till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Utredningen om vissa konsumentkrediter (Ju 2015:04) har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter, i första hand snabblån. De åtgärder som nu föreslås ska tillsammans leda till ett stärkt konsumentskydd och minskad risk att konsumenter erbjuds och beviljas lån som de sedan inte klarar av att betala tillbaka, samt skapa rimligare villkor på marknaden för krediter med höga kostnader. Denna typ av lån har utredningen valt att kalla för högkostnadskrediter, och det omfattar bland annat snabblån, som kan ha en effektiv ränta på flera tusen procent.

Utredningen föreslår bland annat följande åtgärder:

• Ett räntetak och ett kostnadstak ska tillämpas på högkostnadskrediterna. På så vis ska konsumenten aldrig kunna bli skyldig att betala mer än 100 procent av kreditbeloppet i kostnader till kreditgivaren.

• Krediträntan och dröjsmålsräntan för en högkostnadskredit ska inte få överstiga 40 procent.

• Kraven på kreditprövningen ska skärpas.

• Möjligheten att förlänga högkostnadskreditens löptid ska begränsas.

• Konsumenterna ska få en särskild upplysning vid marknadsföring av högkostnadskrediter som länkar till en myndighets hemsida där mer information finns om riskerna med att skuldsätta sig och möjligheterna att få hjälp med ekonomiska problem eller att se över sin ekonomi.

• Det införs en särskild bestämmelse om att marknadsföring av alla slags konsumentkrediter ska vara måttfull, eftersom dagens kreditmarknad innebär generella risker för överskuldsättning och skuldproblematik.

— Frågor om konsumenters överskuldsättning har hög prioritet för regeringen. Utredningens förslag är därför viktiga i arbetet med att stärka konsumentskyddet och minska risken för att en konsument hamnar i en skuldsituation som han eller hon inte kan ta sig ur, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

— Snabblån och andra högkostnadskrediter tas av konsumenter som löper större risk än andra att hamna i en situation där de inte kan betala tillbaka sina lån. De får betala högre kostnader för krediter än andra konsumenter eftersom de ofta saknar andra möjligheter att låna, till exempel. på en vanlig bank eller genom att använda ett kreditkort. Den fria prissättningen har lett till orimliga villkor och en riskfylld utlåning och vår målsättning har varit att komma till rätta med dessa konsumentskyddsproblem, säger utredaren och riksdagsledamoten Johan Löfstrand (s).

Utredningen föreslår att åtgärderna ska träda i kraft den 1 juli 2018.

SOU 2016:68 Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00