Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

digitalforvaltning.nu SOU 2017:23

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster har i dag överlämnat sitt delbetänkande "digitalforvaltning.nu" till regeringen. Utredningen har i uppdrag att analysera och lämna förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster.