Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Framtidens järnvägsunderhåll SOU 2020:18

Publicerad

Regeringen beslutade den 21 mars 2018 att utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll i form av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket ska kunna genomföras.

Ladda ner:

Utredaren skulle enligt direktivet bland annat analysera Infranord AB:s
och Trafikverkets verksamhet i fråga om järnvägsunderhåll, genomföra
en omvärldsanalys samt föreslå vilka delar av Infranord AB:s verksamhet i fråga om järnvägsunderhåll som ska föras över till Trafikverket. 

I ett andra steg, och enligt tilläggsdirektiv den 8 augusti 2019, skulle
utredaren basera analysen på allt basunderhåll som Trafikverket upphandlar och utifrån analysen föreslå vilka delar som är lämpliga att
överföra i egen regi. Mot denna bakgrund utvidgades uppdraget.

Utredningstiden förlängdes i och med tilläggsdirektivet till den
31 december 2019. Utredningen har antagit namnet Framtidens järnvägsunderhåll.

Regeringen beslutade genom ytterligare ett tilläggsdirektiv den
7 november 2019 om att förlänga uppdraget till den 31 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Framtidens järnvägsunderhåll

    Regeringen beslutade den 21 mars 2018 att utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll i form av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket ska kunna genomföras.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...