Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till utredningen avseende överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket

Publicerad

Beslut vid regeringssammanträde den 16 augusti 2018. Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 21 mars 2018 kommittédirektiv om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket (dir. 2018:24). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 17 augusti 2018.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 augusti 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Framtidens järnvägsunderhåll

    Regeringen beslutade den 21 mars 2018 att utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll i form av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket ska kunna genomföras.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...