Statens offentliga utredningar från Infrastrukturdepartementet

Innovation genom information SOU 2020:55

Publicerad

I dag överlämnade Öppna data-utredningen sitt delbetänkande till digitaliseringsminister Anders Ygeman. Delbetänkande innehåller flera förslag på hur det omarbetade direktiv om öppna data som EU har antagit ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har bland annat varit att föreslå hur öppna data-direktivet, ska genomföras i svensk rätt samt hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan information kan få ett bättre rättsligt stöd.

Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag. Lagen reglerar huvudsakligen i vilka format och med vilka avgifter och andra villkor som information ska tillhandahållas. En nyhet är att den som begär tillgång till digital information har rätt att få del av den i ett digitalt format.

Lagen uppmuntrar också myndigheter att löpande publicera digital information på eget initiativ.

Pressmeddelande: