Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Avgifter för information i elektronisk form SOU 2020:82

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 maj 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av öppna data-direktivet, dvs. omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger anledning till (dir. 2019:20).

Ladda ner:

Tillgång till myndigheters information i elektronisk form är av värde
såväl för allmänhetens möjlighet till insyn i myndigheternas verksamhet
som för möjligheten att vidareutnyttja informationen i olika
syften, t.ex. för att skapa innovation genom nya produkter och
tjänster.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Avgifter för information i elektronisk form

    Regeringen beslutade den 2 maj 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av öppna data-direktivet, dvs. omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger anledning till (dir. 2019:20).

Lagrådsremiss

Proposition