Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Kommuner mot brott SOU 2021:49

Publicerad

Betänkande av Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har i korthet varit att

  • beskriva och analysera verksamheter inom kommunerna som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet,
  • föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar samt
  • lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Av utredningens direktiv framgår att uppdraget inte är att överväga om det kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete ska lagstadgas utan att överväga och föreslå hur ett sådant lagstadgat ansvar bör utformas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kommuner mot brott

    Betänkande av Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition