Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur SOU 2021:65

Publicerad

Utredningen om Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur redovisar i detta betänkande uppdraget att lämna förslag på hur organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur kan utvecklas på nationell nivå, samt hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastruktur kan utformas. Utredningen har även utvärderat olika finansieringsmodeller för fortsatt tillgång till en forskningsisbrytare.

Ladda ner:

Nedan redogörs för utredningens väsentligaste bedömningar och förslag.

 • Utveckla den politiska styrningen avseende forskningsinfrastruktur.
 • En framtida myndighet för forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse bör inrättas.
 • Samla digitala infrastrukturer för forskning inom en myndighet.
 • Stärk förutsättningarna för lärosätenas samverkan om forskningsinfrastruktur.
 • MAX IV-laboratoriet och SciLifeLab bör fortsatt bedrivas i myndighetsform med förtydligat nationellt ansvar.
 • Viss forskningsinfrastruktur av särskilt nationellt intresse bör betraktas som en samhällsinvestering.
 • Vidga perspektivet på forskningsinfrastruktur och öka näringslivets möjlighet att delta i både uppbyggnad och användning.
 • Nykonstruktion av ett polarforskningsfartyg kräver en ambitionshöjning avseende svensk polarforskning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur (U 2020:04)

  Utredaren ska nu även utvärdera olika finansieringsmodeller för att ge svenska polarforskare tillgång till forskningsisbrytare med förmåga att utföra forskningsexpeditioner i förhållanden som råder i Högarktis och runt Antarktis, och föreslå hur tillgång till en sådan forskningsisbrytare ska finansieras.

 • Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

  En särskild utredare ska lämna förslag om utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå. Utredaren ska också lämna förslag på hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastrukturer kan utformas. Syftet är att upprätthålla en forskningsinfrastruktur av hög kvalitet som ska vara ett effektivt stöd för att möta samhällsutmaningarna, när FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) ska genomföras och i förverkligandet av målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur

  Utredningen om Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur redovisar i detta betänkande uppdraget att lämna förslag på hur organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur kan utvecklas på nationell nivå, samt hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastruktur kan utformas. Utredningen har även utvärderat olika finansieringsmodeller för fortsatt tillgång till en forskningsisbrytare.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...