Statens offentliga utredningar från Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift

Publicerad

Slutbetänkande av It-driftsutredningen.

Ladda ner:

Inledning

Myndigheternas it-driftslösningar är inte alltid tillräckligt säkra eller kostnadseffektiva. Det behövs bättre förutsättningar för förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift. Det kan ske på olika sätt, bl.a. genom tydligare rättsliga förutsättningar för utkontraktering av it-drift till privata leverantörer men också genom varaktiga former för samordnad statlig it-drift.

Ett centralt syfte med en samordnad statlig it-drift är att bidra till
ökad informationssäkerhet i den statliga förvaltningen. Vi presenterar
i detta slutbetänkande vårt förslag till varaktiga former för samordnad
statlig it-drift som ska ge myndigheter bättre förutsättningar att
göra medvetna val av säkra och kostnadseffektiva it-driftslösningar.