Integration i statens budget

Uppdaterad

Området Integration är en del av utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Etableringsåtgärder
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
1:3 Hemutrustningslån

Mer om statens budget

Den 17 april lämnar regeringen vårpropositionen för 2023 samt vårändringsbudgeten för 2023 till riksdagen.