Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
Jeanette Gustafsdotter Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

  • Regeringens förslag till produktionsincitament klart

    Nu är det klart hur regeringens förslag till produktionsincitament för film- och dramaserieproduktioner ser ut. Produktionsincitamentet ska bidra till både regional tillväxt i hela landet och en stärkt svensk filmbransch. Förslaget, som bland annat omfattar sökkriterier går nu på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter.

    – Film- och tv-området har utvecklats så starkt att den kan driva regional tillväxt. Med de arbetstillfällen produktionsincitamentet ger kan vi både behålla filmkompetens i Sverige, stärka återväxten för svensk film och gynna regional utveckling, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

  • Regeringen presenterar strategi för ett starkt biblioteksväsende

    Den 22 april presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en strategi för ett starkt biblioteksväsende. I strategin tar regeringen ett samlat grepp om biblioteksområdet för att stödja och stärka bibliotekens verksamhet och därigenom verka för ett starkt och utvecklat biblioteksväsende i hela Sverige.

    – Att alla oavsett bakgrund har tillgång till böcker och läsning är en förutsättning för vår demokrati. Biblioteken är inte bara en källa till kunskap utan också till inspiration och fantasi. Biblioteksväsendet står inför flera utmaningar men har samtidigt lyckats ta sjumilakliv under pandemin. Med den nya strategin tar vi ett samlat grepp för hela Bibliotekssverige så att biblioteken kan fortsätta utvecklas tillsammans, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Innehåll om kultur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1276 träffar.