Skatt och tull

Regeringen ansvarar för lagstiftning och myndighetsfrågor som rör skatter, tull och indrivning. Skattelagstiftningen ska bland annat stödja de ekonomisk-politiska målen, ge goda villkor för företagande och investeringar samt underlätta för medborgare och företagare att göra rätt för sig.

Ansvariga för skatt och tull

Ansvarigt statsråd

Elisabeth Svantesson
Elisabeth Svantesson Finans­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om skatt och tull

  • Flera skatteförslag remitteras inför höstbudgeten

    Finansdepartementet har i dag remitterat ett flertal promemorior med förslag på skatteområdet inför förhandlingarna om höstbudgeten. Förslagen som remitteras rör bland annat sänkt skatt på lön och pension samt plastpåseskatten.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om skatt och tull

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1517 träffar.