Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Post- och telestyrelsen om ökad tillgänglighet till film på digitala biografer genom syntolkning Diarienummer: Ku2011/977/MFI

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Stiftelsen Svenska Filminstitutet (SFI) och Post- och telestyrelsen (PTS) att genomföra ett projekt som syftar till att utveckla ett system för syntolkning av film på digitala biografer för att öka tillgängligheten till film för synskadade. Möjligheten att använda tekniken för andra grupper med särskilda behov, till exempel dyslektiker, ska också beaktas. Vidare ska utgångspunkten vara att komplettera och inte konkurrera med pågående satsningar på området. Uppdraget omfattar även flera delmoment.

SFI och PTS ska gemensamt delredovisa uppdraget den 31 maj 2012 och slutredovisa uppdraget den 31 december 2012.