Uppdrag att utvärdera Bredbandsforum Diarienummer: N2014/4522/ITP

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utvärdera den verksamhet som Bredbandsforum har bedrivit under åren 2010–2014 med utgångspunkt i regeringsbeslut den 25 mars 2010 (dnr N2010/2461/ITP [delvis]) och den 8 december 2011 (dnr N2011/6957/ITP) samt med beaktande av den avsiktsförklaring som Bredbandsforums styrgrupp antog den 15 februari 2012.