Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förbereda och genomföra överföring av vissa uppgifter som rör barn- och familjefrågor till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Diarienummer: S2015/2885/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att förbereda och genomföra överföringen av uppgifter som rör dels vissa familjerättsliga frågor om vårdnad, boende, umgänge och internationella adoptioner, jämte därtill närliggande frågor inom socialtjänsten om förebyggande stöd, dels uppgifter om fastställande av faderskap och föräldraskap till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) den 1 september 2015.

Socialstyrelsen ska löpande redovisa hur arbetet med uppdraget fortskrider till Socialdepartementet. Uppdraget ska i sin helhet rapporteras senast den 1 oktober 2015.