Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förbereda och genomföra överföring av vissa uppgifter som rör föräldrastöd till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Diarienummer: S2015/2886/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att förbereda och genomföra överföringen av uppgifter som rör föräldrastöd till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) den 1 september 2015.

Folkhälsomyndigheten ska löpande redovisa hur arbetet med uppdraget fortskrider till Socialdepartementet. Uppdraget ska i sin helhet rapporteras senast den 1 oktober 2015.