Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att förbereda inför ett kommande uppdrag om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan Diarienummer: U2015/3229/S

Publicerad

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att förbereda inför ett kommande uppdrag som innebär att ett statsbidrag, i mån av medel, ska fördelas till huvudmän för att minska barngruppers storlek i förskolan.

Ladda ner:

Det kommande uppdraget ska genomföras med förbehåll för riksdagens beslut i fråga om regeringens proposition Vårändringsbudget för 2015 (prop.2014/15:99). Satsningen är ett sätt för regeringen att stimulera huvudmännens arbete med att se till att förskolans barngrupper har en lämplig sammansättning och storlek.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 november 2015.