Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till länsstyrelserna att arrangera regionala konferenser om mottagande av asylsökande och nyanlända och nyanländas etablering Diarienummer: A2015/02962/I

Publicerad

Runt om i landet genomförs just nu akuta insatser för att kunna ta emot de människor som flyr till Sverige. De akuta insatserna är helt avgörande, samtidigt krävs ett mer långsiktigt perspektiv på frågor om mottagande och etablering.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att under 2016 arrangera regionala konferenser om mottagande av asylsökande och nyanlända samt nyanländas etablering. I uppdraget ingår även insatser som rör kommunikation i syfte att öka effekterna av de regionala konferenserna och underlätta dialogen mellan deltagarna.