Uppdrag till Migrationsverket rörande ansökan om bistånd vid nödsituation

Regeringen uppdrar till Migrationsverket att ansöka om medel för bistånd vid nödsituation från asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Ladda ner: