Uppdrag åt Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om stöd till genomförandet av hälsoundersökningar Diarienummer: S2015/07981/FS

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja landstingen i deras arbete med att erbjuda hälsoundersökningar till asylsökande kvinnor och män, flickor och pojkar.

Ladda ner:

I uppdraget ingår det att se över möjligheterna att förenkla och effektivisera hur hälsoundersökningar genomförs. Myndigheterna ska bistå landstingen med kunskaps- och metodstöd. Syftet är att andelen genomförda hälsoundersökningar ska öka.