Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen om förlossningsvården och hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa Diarienummer: S2015/08111/FS, S2016/00846/FS

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen ett samlat uppdrag inom ramen för satsningarna på förlossningsvård och kvinnors hälsa samt kvinnors hälsa med särskild inriktning på primärvård.

Ladda ner: